αὐχήν

αὐχήν, -ένος
Grammatical information: m.
Meaning: `neck, throat; isthmus' (Il.).
Other forms: Aeol. acc. ἄμφενα (Theoc. 30. 28). αὔφην in Jo. Gramm. Comp. 3, 16 is very doubtful, cf. Solmsen, Wortforsch. 118 n. 2. ἄμφην· αὐχήν, τράχηλος H.; also ἀμφήν· αὐλήν H.
Origin: PG [a word of Pre-Greek origin]
Etymology: On ἄμφην beside αὐχήν see Pisani, RiLi 1 (1950) 182f. Schwyzer 296 assumed for ἄμφην *ἀγχϜ-ήν, connecting Skt. aṃhú- `narrow' etc. (s. ἄγχω), which with anticipation of the labial would have given αὐχήν. This is an improbable construction, the process unparallelled. One connects Arm. awji-k` (pl.) `neck', but the connection is quite difficult, Clackson 1994, 107ff. - The variants cannot be explained as Greek or IE, so the word will come from the substr. Variation labial\/velar is rare (Fur. 388, φωριαμός \/ χ.; but cf. γέφυρα \/ βέφυρα); also α\/αυ is rare; m\/w occurs mostly before n or intervocalic (Fur. 242 - 247). Therefore I think we must compare the type δάφνη \/ δαυχνα-, which Furnée 229 - 233 explains as showing variation labial\/w. I think that these forms had a labio-velar, , which either gave φ (in Aeolic) or -υχ- with anticipation of the labial element (Beekes Pre-Greek). Thus we have *ἀφ-ην\/ αὐ-χήν; ἄμφ-ην then has the well-known prenasalisation. Whatever the exact development, it is clear that substr. origin, and only that, can explain the variants. The Armenian form does not prove IE origin, as it can be a loan from an Anatolian language, cf. γέφυρα - kamurǰ (Beekes, Glotta 2003?).
Page in Frisk: 1,192

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

 • αὐχήν — neck masc nom/voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • αυχήν — ο βλ. αυχένας …   Dictionary of Greek

 • αὐχένα — αὐχήν neck masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • αὐχένας — αὐχήν neck masc acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • αὐχένες — αὐχήν neck masc nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • αὐχένι — αὐχήν neck masc dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • αὐχένος — αὐχήν neck masc gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • αὐχένων — αὐχήν neck masc gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • αὐχέσι — αὐχήν neck masc dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • αὐχέσιν — αὐχήν neck masc dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • αυχένας — I (Γεωγρ.). Όρος με πολλά συνώνυμα (που κάποτε αποτελούν τοπικούς ιδιωματισμούς: διάσελο, δερβένι κλπ.), ο οποίος χαρακτηρίζει ένα χαμηλό σημείο κορυφογραμμής ανάμεσα σε δύο υψώματα. Μέσω αυτών προσδιορίζονται μεταξύ άλλων και τα διάφορα τμήματα… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.